Takwin Kantin

TAKWIM PENGURUSAN KANTIN 2018

 

BIL AKTIVITI TEMPOH CATATAN
1 Mesyuarat AJK Kantin Januari / Jun / Oktober -merancangan aktiviti/program

-pengagihan tugas

-maklumat informasi terkini

2. DokumentasiPengusahaKantin Januari -mendapatkan maklumat berkaitan

dengan pekerja kantin

3. PiramidMakanan Mac- April -melabelkan bahagian mengikut peringkatdalampiramidmakanan.
4. Zoom-in Kantinku Januari / Jun / September -meninjau keadaan kantin

-memastikan kantin dalam keadaan

bersih dan ceria.

5. Info board Januari – November -mengemaskini papan info
6. Survey KepuasanPelanggan Januari-November -mengenal pasti tahap kepasan

pelanggan

7. PenilaianKendiri Januari- November -memastikan kantin sentiasa mengikut

piawaian kebersihan dan peraturan.

8. X-Factor September -menyediakan mesej yang bersesuaian

melambangkan identiti kantin.

9. Program MejaAngkat Februari – menampal bahan-bahan berkaitan

dengan matapelajaran teras dan

elektif.

10. Sudut Menu Istimewa Mac-Oktober -menyenaraikan menu istimewa yang

terdapat di kantin pada setiap hari.

11. SudutJom Rasa Februari–Oktober -dapat merasa makanan yang dijual

dan memberi penilaian.

12. BilikInformasiKesihatan Februari – Oktober -mempamerkan poster dan pamplet

yang berkaitan dengan maklumat

kesihatan.

13. Sudutinovasi Mac- September -mempamerkan bahan-bahan inovasi

sebagai tarikan murid-murid ke

kantin.

-menyediakan televisyen dan radio

sebagaipenyampaimaklumat.

13. Laluanilmu Januari-Oktober -mempamerkan bahan-bahan dan

maklumat yang berkaitandengan

kesihatan.

14. Blogger Januari-Oktober  

-membuat pautandengan Jabatan

Kesihatan .