Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN


KAMI GURU-GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG KERIA BERIKRAR DENGAN IZIN ALLAH AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT

MURID :

~MEMBERI PELUANG KEPADA SEMUA MURID MENDAPAT PENDIDIKAN FORMAL PERINGKAT RENDAH SELAMA 6 TAHUN.

~SEMUA MURID AKAN CUBA DIEKSPLOITASIKAN POTENSI DIRI DALAM PELBAGAI KECERDASAN AGAR DAPAT MENJADI INSAN YANG SEIMBANG DAN MENJADI MODAL INSAN MASA DEPAN

~TIADA MURID YANG AKAN TERCICIR KERANA KURANG KEMAMPUAN.

~ SEMUA URUSAN PERDAFTARAN DAN PETUKARAN MURID AKAN DIURUSKAN DALAM TEMPOH KURANG DARI 3 HARI.

~SEMUA MURID BERHAK MENDUDUKI SEMUA PEPERIKSAAN AWAM DAN PEPERIKSAAN DALAMAN.

GURU-GURU DAN KAKITANGAN :

~ SEMUA GURU DAN KAKITANGAN AKAN DIPROSES PERLANTIKAN,PENGESAHAN,PEMBERIAN TARAF PENCEN DAN KENAIKAN PANGKAT MENGIKUT JANGKAMASA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

~SEMUA GURU DAN KAKITANGAN BARU AKAN DIPASTIKAN MENDAPAT GAJI 3 BULAN SELEPAS MELAPOR DIRI.

~SEMUA SURAT SIARAN DARI JABATAN PELAJARAN, KEMENTERIAN PELAJARAN, BADAN -BADAN KERAJAAN SERTA NGO AKAN DIMAKLUMKAN KEPADA GURU-GURU ATAU KAKITANGAN TIDAK LEWAT DARI 2 HARI DARI TARIKG TERIMA.

IBUBAPA

~SEMUA ADUAN DARIPADA IBUBAPA AKAN DILAYAN SECARA ADIL DAN MAKLUMBALASNYA AKAN DIBERI TIDAK LEWAT DARI 3 HARI SELEPAS TARIKH ADUAN.

~MEMAKLUMKAN MAKLUMAT KEBAJIKAN @ KES-KES SALAHLAKU ANAK/JAGAAN MELALUI SURAT.

~KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKAN DISAMPAIKAN UNTUK MAKLUMAN SELEWAT-LEWATNYA 3 MINGGU SELEPAS PEPERIKSAAN.

STAKEHOLDERS

~ MEMBERI KERJASAMA PENUH KEPADA JABATAN PELAJARAN PERLIS SERTA MEWUJUDKAN HUBUNGAN MESRA DAN HARMONIS.

~SEMUA ARAHAN DARI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS AKAN DIAMBIL TINDAKAN SEBELUM DAN PADA TARIKH TUTUP YANG DIARAHKAN.

~SEKIRANYA ANDA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN PERKHIDMATAN YANG BERIKAN, SILA BERJUMPA GURU BESAR @ HUBUNGI TALIAN 04-9806589