Pengurusan Asrama

Visi Asrama

Asrama sebagai entity yang berorientasikan tindakan proaktif dan inovatif bagi melahirkan murid cemerlang

 

Misi Asrama

  • Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang
  • Meningkatkan pengurusan fizikal yang kondutif
  • Menyediakan makanan bermasak yang berkualiti
  • Membangunkan sahsiah pelajar kea rah keseimbangan jasmani, emosi, rohani

Intelek dan sosial

  • Menghasilkan satu pasukan pengurusan yang komited dan bertanggungjawab

 

Piagam Pelanggan

Sentiasa mengutamakan pelanggan dalam setiap keputusan dan tidakan yang diambil. Konsep mesra pelanggan akan sentiasa menjadi budaya kerja pengurusan asrama. Sentiasa memberi kerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia, agensi- agensi kerajaan atau bukan kerajaan dan pihak swasta bagi menjayakan sesuatu program

 

Falsafah Asrama

Dengan kemudahan di asrama, segala pengajaran dan penbelajaran yang terancang, berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dijalankan dengan baik, demi untuk meningkatkan kemahiran murid asrama. Tambahan pula, metologi yang dirancang dengan teratur supaya murid asrama dapat menjadi insan soleh dan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Seterusnya, dapat menyakinkan diri mereka untuk hidup dalam sebuah masyarakat dinamik, tolerasi, dan mengukuhkan integrasi antara satu sama lain.