Objektif Kokurikulum

  1. Meningkatkan mutu sahsiah, disiplin dan potensi murid.
  2. Mengembangkan bakat dan memupuk minat murid dalam aktiviti yang diceburi.
  3. Mewujudkan dan mengukuhkan perhubungan dan pergaulan ddalam kalangan murid tanpa mengira adat resam ,budaya dan agama.
  4. Mengurangkan kuantiti pelajar bermasalah disiplin.
  5. Mewujudkan dan mempertingkatkan persepakatan yang telus dalam kalangan warga sekolah dengan komuniti tempatan serta agensi luar.
  6. Mencungkil dan mengembangkan bakat pelajar dalam bidang ko akademik & sukan permainan.