Konsep Kokurikulum

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid WAJIB melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.

Penglibatan murid berasaskan kepada anggapan bahawa;

  1. Semua murid harus mempunyai kesinambungan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani).
  2. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.
  3. Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.
  4. Sekolah juga bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara.
  5. Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.