Bidang Tugas

  1. Mengurus / berucap di perhimpunan mingguan / harian
  2. Membuat hebahan dan catatan berkaitan info semasa / hebahan semasa di papan kenyataan yang disediakan ( pondok jaga, papan info ditepi bilik sukan )
  3. Menulis laporan dalam buku laporan guru bertugas mingguan
  4. Mengalu-alukan kedatangan murid ke sekolah ( guru bertugas minggu sebelumnya )
  5. Pemantauan dan perekodan rmt