Kakitangan Sekolah

JAWATAN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
L P L P L P P
GURU 5 13 0 0 0 0 0 0 18
18 0 0 0
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA  3 6 0 0 0 0 0 0 9
9 0 0 0
JUMLAH BESAR 27

Dikemaskini pada 1 September 2020