Team Building Fasa 1 Mendaki Bukit Bunga Raya, Sintok Kedah