Taklimat IbestariNet Fasa II

Pada 26 Oktober 2017, Sekolah kebangsaan Padang Keria telah mengadakan program pelaksanaan komponen pengurusan (change management) bagi 1bestariNet Fasa 2, KPM, Program melibatkan murid tahun 4,5 dan 6, serta prasarana ibubapa dan juga guru-guru, Program dijalankan di makmal sekolah kebangsaan padang keria