HARI SUKAN NEGARA

   Sambutan Hari Sukan Negara telah di isytiharkan pada setiap hari sabtu minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Ia telah diumumkan oleh yang Amat Berhormat, Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 24hb Mac 2015.

Sambutan Hari Sukan Negara ini merupakan suatu insiatif Kementerian Belia dan Sukan di mana ia adalah satu langkah pro aktif didalam proses transformsi ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah “Negara Bersukan” (Sporting Nation). Oleh yang demikian, Hari Sukan Negara dijadikan agenda nasional yang selari dengn matlamat negara ke arah Wawasan 2020.

pic3 pic5 pic2 pic1